Плотина на реке Вичкинзе. Построена в 1960-е годы.